Układy wydechowe

Układy wydechowe

Uszkodzony, niesprawny układ wydechowy z reguły wpływa na nieprawidłową pracę silnika, a w

skrajnych przypadkach może doprowadzić do jego zniszczenia. Układ wydechowy ma za zadanie

odprowadzanie spalin z silnika, a także zmniejszenie hałasu generowanego przez silnik. To właśnie od

silnika rozpoczyna się cały proces działania układu wydechowego. Mechanizm powoduje, że z

cylindrów wydechowe gazy przedostają się do kolektora skąd transportowane są do katalizatora, a

tam w wysokiej temperaturze zostają zredukowane. Następnie gazy trafiają do tłumika i po

oczyszczeniu wyprowadzane są poza kabinę auta.

Główne powody usterek układu wydechowego

Konstrukcja jest w zdecydowanej większości wykonana ze stali, która wraz z upływem czasu oraz
intensywnością eksploatacji pojazdu narażona jest na szkodliwe działanie korozji. Elementy mogą
zacząć rdzewieć. Warto odpowiednio wcześnie interweniować, aby nie doprowadzić do nadmiernej
korozji.
Jednak najpopularniejszą usterką układu wydechowego jest zapchanie filtra cząstek stałych
(DFP/FAP). Do takiego zapchania może dojść, gdy pojazd znajduje się w złym stanie technicznym albo
użytkowane jest wyłącznie na krótkich trasach, przez co nie ma szans na tzw. „przepalenie”. Ponadto
może dojść do pęknięcia kolektora wydechowego (pomimo, iż jest on z reguły wykonany z żeliwa),
ponieważ narażony jest na oddziaływanie skrajnych temperatur (rozgrzewa się do wysokich a
następnie stygnie – zimą nawet do ujemnych).

Naprawa układów wydechowych

Zadaniem układu wydechowego jest odprowadzanie spalin z silnika oraz niwelowanie hałasu
wytwarzanego właśnie przez ten element samochodu. Uszkodzony układ wydechowy w najgorszym
przypadku może doprowadzić nawet do całkowitego zniszczenia silnika.

 Dlatego naprawa układu
wydechowego jest tak ważna – system, który pracuje prawidłowo, wpływa nie tylko na komfort i
bezpieczeństwo jazdy, ale również znacząco obniża koszty związane z eksploatacją oraz regularnym
serwisowaniem pojazdów.

Sprawdzony serwis

Naprawę układu wydechowego powinni przeprowadzać doświadczeni specjaliści, którzy sprawnie i
rzetelnie wykonają pracę oraz dokonają kompleksowej analizy całego systemu. 

Pracownicy naszego
serwisu posiadają wieloletnie doświadczenie w kwestii profesjonalnych napraw układów
wydechowych, wykorzystują wyłącznie innowacyjne narzędzia oraz zapewniają doradztwo na każdym
etapie kontaktu z klientem. Dodatkowo nasz serwis gwarantuje sprawną obsługę i konkurencyjne
ceny.